Пенов: Няма сигнали висши училища да не са разходвали целеви средства по предназначение

26.01.2023
Dariknews

В Министерството на образованието и науката няма постъпили сигнали за висши училища, които не са разходвали по предназначение предоставените през 2022 г. целеви средства и не са увеличили възнагражденията. Това заявява Сашо Пенов, служебен министър на образованието и науката в отговор на депутатски въпрос.

Просветният министър отбеляза, че няма нарушение в регулярността на предоставянето на трансферите от държавния бюджет за държавните висши училища. Същите се предоставят ежемесечно, като към момента на всяко едно от висшите училища е предоставена субсидията за месец януари в размер съгласно разпоредбите на ЗПФ.

Пенов напомня, че в Закона за публичните финанси е регламентиран редът на извършване на разходи и предоставяне на трансфери от държавния бюджет, в случай че до началото на бюджетната година същият не бъде приет от Народното събрание. Съгласно текста на цитираната разпоредба извършването на разходи и предоставянето на трансфери от държавния бюджет не може да бъде в размер по-голям от размера им за същия период на предходната година, като се отчитат влезли в сила актове на Народното събрание и на Министерския съвет, които предвиждат допълнителни бюджетни средства.