Енергийната комисия ще разгледа предложения за намаляване на цените на горивата

23.11.2022
БНР

На редовното заседание Комисията по енергетика ще разгледа две важни предложения, свързани с намаляването на цената на горивата. Едното предложение е внесено от депутата на ГЕРБ Делян Добрев и група народни представители, а другото е внесено от съпредседателя на Продължаваме промяната Кирил Петков и група народни представители.

Една от точките за разглеждане в дневния ред на Комисия по енергетика е Законопроект за компенсиране на разходите на потребителите на моторни горива внесен от Делян Добрев (ГЕРБ) и група народни представители. Законопроектът цели да въведе устойчив механизъм за адекватна компенсация на високите цени на моторните горива, защото тези високи цени са един от двигателите на инфлацията в страната.

Чрез проекта на закон се цели още да бъде запазена ценова конкурентоспособност за бизнеса, както и покупателната способност за населението. Вносителите на проекта предлагат да се въведе вноска за преработвателите на руски нефт. Вноската да се събира от Фонд „Сигурност на електроенергийната система” в отделна целева сметка и приходите от тази вноска да се използват за компенсация на всички потребители, включително стопанските.

Проектът на закон предлага набраните средства от Фонд „Сигурност на електроенергийната система” да се прехвърлят в НАП и да бъде продължен сегашният ред на компенсиране на потребителите. Като следните видове моторни горива ще бъдат компенсирани: бензин А95, газьол, втечнен нефтен газ, както и природен газ.

Още една важна точка, която е включена в дневния ред на енергийната комисия е Проекторешение за прилагане на дерогацията от 5.12.2022г. с оглед намаляване на цените на горивата вътрешния пазар, внесен от Кирил Петков (ПП) и група народни представители. В текстът към проекта на решение се казва, че правото на България да ограничи износа на суров руски нефт и произвежданите от него горива и други нефтени продукти ще възникне на 5 декември 2022г. – датата, на която влиза в сила общата европейска забрана и свързаната с нея българска дерогация. Освен това вносителите са посочили, че според изявление на говорителят на ЕК Даниел Фери, дерогацията в член 3, параграф 5 е предоставена с цел България да бъде снабдена с петрол, а не да го препродава на други страни членки и трети държави. Вносителите обръщат внимание, че продължаващата продажба извън територията на България след 5 декември на суров нефт или нефтопродукти, за производството, на които е използван руски нефт би могло да доведе до отмяна на предоставената дерогация от забрана на внос на такива суровини и санкции от ЕК.

Настоящият проект на решение предлага комплекс от мерки, чрез които да бъде успешно въведена дерогацията в полза на България на пазара на горивата. Освен това проектът на решение предлага и конкретни мерки за прехвърляне на икономическите ефекти от създалата се ситуация на пазара на горивата в полза на потребителите.