Гърция е водеща в света в морския транспорт с 21% от световния флот

20.05.2022
БНР

Според данни на ЕС Гърция продължава да бъде водещата страна в областта на морския транспорт в целия свят, което е феноменално постижение за държава с население под 11 милиона души,. съобщава "Greek City Times".

Гръцките корабособственици с 5514 кораба понастоящем контролират около 21% от световния флот по отношение на тонажа. Общият капацитет на флота, притежаван от Гърция, се е увеличил с 45,8% в сравнение с 2014 г., като дори по време на пандемията от COVID-19, т.е. от 2019 г., капацитетът се е увеличил със 7,4%.

Гръцките корабособственици контролират:

- 31,78% от световния флот от нефтени танкери

- 25,01% от световния флот за насипни сухи товари

- 22,35% от световния флот за превоз на втечнен природен газ (LNG)

- 15,60 % от световния флот за превоз на химикали и петролни продукти

- 13,85 % от световния флот за превоз на втечнен нефтен газ (LPG)

- 9,33 % от световния флот от контейнеровози

Гръцкото корабоплаване - гръбнакът на европейското корабоплаване

Гръцкият флот представлява 59% от флота, контролиран от държавите-членки на Европейския съюз (ЕС), като над 75% от него е активен в сектора на насипните/трамповите товари. Една трета от флота, притежаван от Гърция, е под флага на държава-членка на ЕС, която оперира в световен мащаб.

Гръцкият търговски флот транспортира товари между държавите с повече от 98% от капацитета си, което го прави най-големият трансграничен превозвач в света.

Гръцкото корабоплаване е активно главно в областта на насипния/трамповия транспорт, който има характеристиките на съвършената конкуренция: много голям брой частни, предимно малки и средни предприятия (МСП), оперират в световен мащаб в конкурентна среда с гъвкаво и ефективно управление.

Това е в допълнение към данните за управление на активите, свободния достъп до богата информация и ниските разходи за влизане и излизане от пазара.

Всичко това прави Гърция все още водещата страна в света в областта на морския транспорт с 21% от световния флот.