Чиновническа безотговорност бетонира незаконно строителство на Пристанище Варна

09.09.2021

С разрешения за поставяне на леки преместваеми обекти собственици на ресторанти и нощни клубове върху кейовете на варненското пристанище - изключителна държавна собственост, са изливали бетонни плочи и са зидали масивни стени. Всичко това се е случило в последните месеци от управлението на правителството на ГЕРБ (документите се подписват от министъра на транспорта), а мениджмънтът на държавното дружество "Пристанище Варна" е затварял очи за случващото се върху терени, които управлява. Фактите са документирани в справка на служебния министър на транспорта Георги Тодоров, представена в рамките на парламентарния контрол.

Според съдържанието на документа всички търговски обекти, намиращи се в територията за свободен достъп на варненското пристанище, трябва да са преместваеми по смисъла на специална наредба за вида на този тип обекти. Проверките, извършени в края на миналата и началото на тази година от "Морска администрация" - Варна, обаче са установили нарушения на правилата и разпоредбите.

"При проверките на преместваемите обекти, разположени на пристанищния терминал, на обект "Брик - бар" освен монтирането на метални конструкции се констатира изграждането на стени с тухли и зидарски разтвор, е записано в протокола от проверка, извършена на 21 декември м.г. Такива материали и действия - тухли и зидане, не са описани както в проектната документация, така и в разрешението за строеж, издадено от министъра на транспорта на 11 май 2020 г.", пише още в протокола. Той е цитиран от Георги Тодоров в отговорите на въпроси, зададени от депутата Стела Николова ("Демократична България").

По време на строителството на "Брик - бар" възражения срещу нарушаването на издадените разрешения не са направили нито "Пристанище Варна" ЕАД - стопанин на кейовете, нито от териториалното поделение на Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура", става ясно от отговора на министър Тодоров, публикуван в сайта на Народното събрание.

Веднага след проверката, извършена от "Морска администрация", е издадено разпореждане незаконно изградените стени да бъдат съборени, а в случай на неизпълнение на това разпореждане собственикът на заведението - дружеството "Дивиде", да премахне целия обект.

Проверката за изпълнение на това разпореждане е извършена от "Морска администрация" - Варна, на 1 март т.г. Но отразеното в протокола от нея предизвиква недоумение. Оказва се, че на обекта е премахнат частично само външен слой зидария, покриваща незаконните стени, като в същото време са изградени нови, вътрешни. Освен това собственикът на заведението - дружеството "Дивиде", е поискало от тогавашния министър на транспорта Росен Желязков ново разрешение за поставянето на "интериорни елементи" в заведението, които на практика се оказват именно новите масивните тухлени стени. Желязков удовлетворява веднага това искане, става ясно от отговорите на служебния му наследник на поста Георги Тодоров. А с това на практика изграждането на масивна вместо преместваема конструкция вече става напълно законно.

Второто нарушение на издадените строителни разрешения, констатирано от проверката на "Морска администрация", е свързано с полагането на метална арматура и изливане на плоча с използване на бетонпомпа за второто ниво на друго заведение, собственост отново на "Дивиде". "В същото време в проектната документация за обекта като материал за подовете са посочени подови панели от LTE ламарина с пълнеж от лек бетон, е записано в протокола от извършената проверка. В разрешението за поставяне на преместваем обект, издадено от министъра на транспорта на 21 януари т.г., не са посочени дейности като изграждане на кофраж, полагане на арматурна мрежа и изливане на бетон."

Според протокола, съставен след проверката, на собствениците на заведението е бил даден срок от две седмици, за да приведат доброволно обектите си в съответствие с нормативните изисквания или да ги премахнат напълно. Но нищо подобно не се е случило.

Датировката на документите от проверката показва, че препращането на протокола с констатираните нарушения от централата на "Морска администрация" в София до транспортното министерство, оглавявано и по това време все още от Росен Желязков, е отнело две седмици. Следи от каквато и да било реакция след това обаче няма. Освен едно писмо с информация, изпратено от "Пристанище Варна" до "Морска администрация". Според неговото съдържание "изпълнителят на обекта е започнал незабавни дейности за привеждането му в съответствие с нормативните изисквания". Но тъй като от писмото не ставало ясно как "незабавните дейности" са били удостоверени документално, "Морска администрация" е предприела нова проверка. Резултатите от нея са вероятно една от най-ярките илюстрации на административната немощ в противопоставянето на незаконното строителство.

В протокол от повторната инспекция, съставен на 6 август т.г., е записано буквално следното: "Подовете на първо и второ ниво на обекта са покрити с облицовка и на практика е невъзможно да се установят видът и материалът на подовата конструкция, без да се премахне настилката."

На 27 август т.г. - само три дни след като народния представител от Варна Стела Николова отправя парламентарното си питане до служебния транспортен министър Георги Тодоров, от дружеството "Дивиде" - изпълнител на обектите, са изпратили писмо до всички институции, ангажирани със случая, с което информират за следното: "Всички констатирани нередности, включително тези за изливане на бетонна плоча, са изцяло премахнати, като всички действия са извършени в присъствието на "Пристанище Варна" ЕАД." В заключение на писмото си от компанията предупреждават, че "считат за незаконосъобразно и нецелесъобразно издаването на последващи предписания, с които се изисква премахване на вече положена облицовка".

Дружеството "Дивиде" е сред трите най-големи наемателя на площи в т.нар. зона за свободен достъп в "Пристанище Варна". Другите два са компаниите "Профектус систем" и "Профектус трейд". Трите дружества са регистрирани между 2016 и 2019 г. с уставен капитал между 10 до 100 лв.

"Дивиде" е наемател на малко над 13 дка на мястото на бившите трето и четвърто корабни места с договор за срок 10 години. Останалите две компании са сключили с "Пристанище Варна" договори със същата продължителност за наем на близо 14 дка. Документи, публикувани пак в сайта на Народното събрание в рамките на парламентарния контрол, показват, че всички терени са отдадени на изненадващо ниски цени, достигащи в някои случаи до 1,89 лв. на кв.м без ДДС.

Дружеството "Дивиде" е основано през 2019 г. със 100 лв. капитал от Никола Атанасов, Никола Ангелов и Огнян Рангелов. Другите две компании - "Профектус систем" и "Профектус трейд", са регистрирани на един и същ адрес в софийското с. Желява и имат едни и същи собственици - Димитър Петров и Здравко Ахлквист. През обща собственост в друга компания - наемател на площи във варненското пристанище, двамата са съдружници с Борислав Лазаров и Невен Райков. Името на тяхното дружество "Порт Варна" влезе в медиите със сделката за близа 6 дка в Морската градина на Варна. Те се оказаха продадени от бившия областен управител Стоян Пасев в разгара на летните протести срещу правителството на ГЕРБ през лятото на м.г. Цената на продажбата е малко над 708 хил. лв., което прави под 120 лв. на кв.м в изключително атрактивен парков район, където сделки на практика не се извършват.

Във връзка с информацията, оповестена от служебния министър на транспорта Георги Тодоров, "Дневник" изпрати въпроси до мениджмънта на "Пристанище Варна" и ДП "Пристанищна инфраструктура". До публикуването на този текст отговори не бяха получени. Дружеството "Дивиде" не е посочило телефон или адрес на електронна поща при регистрацията си.


Източник: Дневник