След 30 години за всеки четвърти водата ще е по-скъпа от злато

05.09.2021
БГНЕС

Въпреки факта, че е постигнат значителен напредък в достъпа до чиста питейна вода за милиарди хора, всеки трети човек няма достъп до безопасна питейна вода, двама от пет души нямат достъп до основна вода за миене на ръцете, а повече от 673 милиона души нямат подходящи санитарни условия за задоволяване на физиологичните нужди, съобщава National Geographic.

Други тревожни цифри показват, че недостигът на вода засяга около 40% от световното население и този процент може да се повиши с покачването на глобалните температури.

Резултатите от проучване през 2011 г. показват, че 41 държави са изправени пред проблеми с водоснабдяването, а 10 държави са изчерпали доставките на питейна вода. Прогнозите за 2050 г. са, че всеки четвърти човек ще бъде засегнат от цялостен недостиг на вода.

Една от седемнадесетте цели на Програмата на ООН за устойчиво развитие до 2030 г. е универсалният достъп до чиста вода и канализация. Това включва инвестиции в инфраструктура, санитарни и хигиенни подобрения на всички нива, както и защита и възстановяване на свързаните с водата екосистеми, т.е. гори, блата, реки и планини.

Изменението на климата също не трябва да се пренебрегва като проблем с водоснабдяването. Тъй като Югоизточна Европа се затопля малко по-бързо от останалата част на планетата, този регион също може да се сблъска с недостиг на питейна вода.