Евростат: България най-предпочитана за убежище в ЕС от непридружени непълнолетни

28.07.2021
DW

Делът на непридружените непълнолетни в общия брой на кандидатите за убежище в ЕС за първи път, е най-висок в България (23%) и най-нисък в Испания (0,1%). Това сочи ново изследване на Европейската статистическа агенция Евростат.

В държавите-членки на ЕС делът на децата в общия брой кандидатстващи за първи път за убежище, варира през 2020 г. от 54% в Германия до 6% в Словакия.

В Чехия, Естония, Латвия, Литва и Унгария през 2020 г. не са регистрирани заявления от непридружени непълнолетни.

През 2020 г. 129 630 деца (лица под 18-годишна възраст) са подали за първи път молба за убежище в ЕС, което съответства на 31% от общия брой на молбите за убежище, регистрирани за първи път в ЕС. Сред тези деца 10% са непридружени непълнолетни, което съответства на 3% от общия брой кандидати за убежище за първи път.

Що се отнася до държавата на гражданство на непълнолетните кандидати за убежище за първи път през 2020 г., повече от половината (52%) от децата са с гражданство в азиатска държава, 22% африканци, 13% американци и 9% европейци (извън ЕС). Сирийското (25% от общия брой деца, кандидатстващи за убежище за първи път) е основното гражданство на непълнолетните кандидати за убежище за първи път през 2020 г.

Делът на непридружените непълнолетни в броя на децата, кандидатстващи за убежище за първи път по континенти, е 15% за Азия и 11% за Африка, докато този дял е равен само на 2% за Европа (извън ЕС) и 1% за Америка. През 2020 г. водещата държава на гражданство на кандидати за убежище, считани за непридружени непълнолетни, е Афганистан (41% от общия брой на всички кандидати за ЕС, считани за непридружени непълнолетни).