Кабинетът ще освободи шефа на ДАЕУ, одобрява нов размер на пенсията за старост

23.06.2021
news-bulgaria.info

Министерският съвет ще освободи председателя на Държавна агенция Електронно управление и ще определи нов, се посочва в дневния ред на заседанието днес. Председател до този момент е Атанас Темелков.

Кабинетът ще определи нов размер на социалната пенсия за старост. Проектът предвижда този вид пенсия да се увеличи от 141 лева на 148 лева.

Увеличението е с 5% и трябва да влезе в сила от 1 юли. Промяната ще доведе до увеличаване на пенсиите, които не са свързани с трудова дейност, тъй като по закон техният размер се определя в зависимост от социалната пенсия за старост. Това са пенсиите за военна и гражданска инвалидност, социалната пенсия за инвалидност и персоналната пенсия.

Предстои министрите да приемат план за изпълнение на актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението (2012-2030 г.).

Очаква се и да бъдат одобрени допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2021 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност.